Obnova diela Veterníky

V OZ Priatelia Rače sa členovia venujú a snažia zlepšiť rôzne oblasti života a prostredia v Rači. Okrem iného si všímame aj niektoré zanedbané a chátrajúce umelecké diela. Jedným z nich je aj aj chátrajúce výtvarné dielo vo vnútrobloku na Plickovej. Keramická stena Veterníky je dielom maliarky Jany Ľudmily Meliškovej-Kay z roku 1976. V prvej fáze sa podarilo sanovať stav diela, momentálne zbierame peniaze na druhú fázu, pri ktorej majú byť obnovené keramické diely.

Stav pred reštaurovaním bol žalostný.