O nás

OZ Priatelia Rače je združenie dobrovoľníkov, ktorých cieľom je pomáhať Rači a lepšiemu životu v nej. OZ vytvára priestor a zázemie pre dobrovoľníkov aby mohli organizovať verejnoprospešné, kultúrne alebo spoločenské aktivity, pre organizovanie ďalších dobrovoľníkov, pre zabezpečovanie grantov a dotácií pre verejnoprospešné projekty, a pre aktívnu činnosť na zachovanie a zlepšenie života v Rači. Členovia sa tiež venujú informovaniu verejnosti o dianí v Rači a jej komunálnej politike, cez sociálne siete aj inak.